Zonnenberg Elektro

Werkwijze

De manier waarop wij met opdrachten omgaan bestaat uit een aantal stappen. Wij zijn van mening dat een goede voorbereiding altijd terug te zien is in de kwaliteit en de realisatietijd van een project.

Kennismaken: Omdat we nauw samenwerken met onze opdrachtgevers is het belangrijk dat de verwachtingen duidelijk zijn. Op basis hiervan kunnen wij een concrete offerte uitbrengen waarin we eveneens de optimalisatiemogelijkheden aanbieden.

Offerte en werkomschrijving: De offerte geeft een duidelijk beeld van het project, bijbehorende werkzaamheden en de optimalisatiemogelijkheden waar de opdrachtgever al dan niet voor kan kiezen.

Planning: Zodra de inhoud en de prijsvorming in de offerte akkoord is maken we samen met de opdrachtgever, hoofdaannemer of andere coördinerende partij concrete afspraken over de planning.

Uitvoering: Het meedenken stopt niet tijdens de uitvoering. De getekende offerte en bijbehorende tekeningen e.d. zijn leidend. Echter als we tijdens de uitvoering nog meer verbetermogelijkheden zien dan wordt dit direct besproken.

Zonnenberg Elektro